Dziś jest wtorek, 23.07.2019, imieniny Bogny, Sławosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Malanowie » Aktualności » Gminne Historie – 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibiannie

Gminne Historie – 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibiannie

Gminne Historie – 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibiannie

Początki jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibian­nie sięgają lat pięćdziesiątych, kiedy to podczas jednego z zebrań wiejskich pod przewodnictwem ówczesnego sołtysa Wincentego Markiewicza została podjęta decyzja o budowie domu wiejskiego. Pomysłodawcą tej propozycji był Bolesław Adamek. W związku z tą inicjatywą został powołany komitet budowy z Franciszkiem Gorgolewskim Romualdem Łechtańskim i Józefem Janikiem. Została też przeprowadzona zbiórka funduszy oraz zorganizowa­no majówki, które zasiliły kasę komitetu budowy.

W lutym 1958 roku aktywność społeczna mieszkańców Bibianny zaowocowała ideą powołania Ochotniczej Straży Pożar­nej. Jeszcze w tym samym miesiącu na terenie prywatnej posesji Franciszka Krawczyka doszło do spotkania z druhami z Państwo­wej Straży Pożarnej w Turku, którą reprezentowali Ignacy So­szyński i Jan Russek. Następne spotkanie w sprawie powołania OSP odbyło się już w miejscowej szkole, wyłoniono pierwszy zarząd. Na stanowisko prezesa wybrano Stanisława Andrzejew­skiego, a naczelnikiem został Józef Błoniewski. W momencie zawiązania jednostka skupiła wokół siebie 33 druhów. Pierwszym sprzętem przeciwpożarowym, jaki wszedł w posiadanie strażaków w Bibianie, była pompa ręczna przekazana z OSP Kotwasice już w kwietniu 1958 roku.

W kolejnych miesiącach podczas zebrań druhowie posta­nowili prowadzić działalność zmierzającą do zebrania funduszy, które zostaną przeznaczone na dobudowę garażu dla OSP przy domu wiejskim. Po burzliwych obradach, strażacy doprowadzili do przejęcia całego placu budowy obejmującego dom wiejski oraz planowany garaż. Rozpoczęte prace w 1959 roku w szybkim tem­pie doprowadziły do oddania budynku remizy do użytku publicz­nego już w 1960 roku. W następnych miesiącach zarząd zakupił sukno na mundury stra­żackie, które zostały uszyte według pozyskanych wzorów.

W 1966 roku podczas zebrania sprawozdawczego zarząd wysunął wniosek dotyczący zakupu lub pozyskania na innych warunkach nowego sprzętu gaśniczego. Krok ten podyktowany był słabym wyposażeniem jednostki, nie wystarczającym do skutecznego działania w razie wystąpienia pożaru. Dyskutowano także nad dalszą rozbudową miejscowej remizy. W krótkim czasie druhowie doprowadzili do realizacji jednej z propozycji, dokonując dobudowy wschodniej części budynku. Pozwoliło to na wynajem drugiej części tzw. świetlicy, co przynosiło jednostce stały dochód, który można było przeznaczyć na działania statutowe. W 1969 roku przeprowadzono dalsze prace budowlane obejmujące przebudowę sceny, dobudowę garażu oraz zadaszenia schodów. W 1977 roku podczas walnego zebrania druhowie dokonali pierwszej od założenia jednostki zmiany zarządu. Nowym prezesem wybrano Romualda Kujańskiego, a naczelnikiem został Józef Błoniewski. Zarząd w tym składzie pracował aż do 1981 roku, gdy kolejnym prezesem wybrano Jana Chudeckiego, a naczelnikiem Henryka Wieczorka. Zarząd ten po raz pierwszy był gospodarzem i organizatorem zawodów sportowo-pożarniczych. W 1990 roku druhowie miejscowej jednostki dokonali następnej zmiany w składzie zarządu. Tym razem prezesem mianowano Henryka Wieczorka, a nowym naczelnikiem został wybrany Jan Langa. Zarząd ten przystąpił do robót remontowo-modernizacyjnych strażnicy, ponadto był także organizatorem i gospodarzem kolejnych zawodów sportowo-pożarniczych. W roku 1996 doszło do zmiany prezesa jednostki, którym został wybrany Krzysztof Kałużny. W roku 2001 uzupełniono skład zarządu o nowe stanowisko wiceprezesa w osobie Józefa Durkiewicza. W tym samym roku jednostka odniosła spory sukces, zajmując I miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, co dało drużynie z Bibianny przepustkę do startu w zawodach na szczeblu powiatowym. W kolejnym roku przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych m.in. wykonano częściowe ogrodzenie placu strażnicy, wybudowano scenę z zadaszeniem przeznaczoną dla imprez plenerowych. Jednostka podjęła się także organizacji dożynek gminnych. Rok 2003 był szczególny dla OSP w Bibiannie. Druhowie strażacy doczekali się pierwszego pojazdu bojowego marki Nysa, który znacznie wpłynął na podniesienie możliwości gaśniczych jednostki, skracając czas dojazdu do miejsca zdarzenia. W maju 2008 roku OSP w Bibiannie obchodziła 50-lecie powstania. Z tej okazji odbyły się uroczystości, na które przybyły delegacje władz powiatowych i gminnych, przedstawiciele pobliskich OSP oraz okoliczni mieszkańcy. Obchody zostały poprzedzone pracami remontowo-modernizacyjnymi budynku remizy polegającymi na wymianie poszycia dachowego oraz modernizacji wnętrz obiektu. Jednostka dysponując posiadanym sprzętem, w tym samochodem bojowym marki Star/Jelcz GBAM, stara się zabezpieczać podległy jej rejon i chronić lokalne społeczeństwo przed zagrożeniami pożarowymi. Jednocześnie prowadzi działalność kulturalno-oświatową oraz uczestniczy w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych na terenie gminy.

Tekst pochodzi z książki:                                                                                               

 „Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego” autor: Bartosz Stachowiak

Obecnie jednostką kieruje zarząd wybrany w 2016 roku w składzie: Jan Langa – prezes, Damian Langa – naczelnik, Marek Marecki – sekretarz, Marcin Lament – skarbnik oraz Marcin Wojciechowski – gospodarz.

W 2006 r. dzięki pozyskanej (w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś”) dotacji udało się zrealizować inwestycję pn: Termomodernizacja wraz z poprawą estetyki świetlicy  w Bibiannie”. W ramach projektu min. ocieplono dotychczas nieocieplone ściany budynku, wykonano: elewację z tynku, malowanie całego obiektu oraz okładziny schodów i tarasu z kostki betonowej.

 


Pozostałe aktualności