Dziś jest wtorek, 23.07.2019, imieniny Bogny, Sławosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Malanowie » Aktualności » Gminne Historie – 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Feliksowie

Gminne Historie – 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Feliksowie

Gminne Historie – 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Feliksowie

Początki jednostki strażackiej w Feliksowie datuje się na rok 1958, kiedy to mieszkańcy tej wsi w osobach: Stefan Józko, Stanisław Lament, Władysław Lisiński, Józef Nycek, Franciszek Perliński oraz Stefan Smura, widząc potrzebę istnienia straży, powołali Ochotniczą Straż Pożarną w Feliksowie.

Już pierwsze miesiące działalności jednostki pokazały problemy, z jakimi będzie się musiał zmierzyć zarząd jednostki. Największym z nich był brak własnego obiektu, gdzie można by prowadzić zebrania, szkolenia oraz przechowywać sprzęt gaśni­czy. W związku z tym już w roku 1960 po wcześniejszym pozy­skaniu placu pod budowę strażnicy od Antoniego Kacprzaka, rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Remizę wznosili nie tylko druhowie strażacy, ale także okoliczni mieszkańcy, którzy z wiel­ką ochotą wykonywali powierzone prace. Budowa remizy trwała cztery lata. W 1964 roku prace budowlane zostały ukończone. W tym samym roku druhowie zorganizowali uroczystość przeka­zania nowego obiektu do użytku publicznego. Ukończona remiza znacznie wpłynęła na poprawę sytuacji bytowej nowo powstałej jednostki zapewniając schronienie dla sprzętu gaśniczego, jedno­cześnie stała się centrum kulturalno-oświatowym dla okolicznych mieszkańców.

W tym okresie jednostka na swoim stanie posiadała drob­ny sprzęt gaśniczy. Należy jednak wspomnieć, iż dysponowała także konnym wozem strażackim, który po latach został przekazany do PSP w Turku jako zabytek pożarnictwa.

Z początkiem lat osiemdziesiątych druhowie strażacy przeprowadzili szereg prac modernizacyjno-budowlanych przy budynku remizy polegających na remoncie podłogi i dachu oraz odświeżeniu elewacji.

W roku 1982 jednostka otrzymała pierwszy w swojej hi­storii wóz bojowy. Był to pojazd marki Gaz 63, który został zaku­piony z własnych środków jednostki.

Lata kolejne przyniosły liczne zmiany w składzie zarządu jednostki. Jego członkami byli: Józef Brzychcy, Stanisław Ekiert, Marian Galuba, Józef Herbach, Grzegorz Pietrzak, Józef Przygoński, Marian Skowroński oraz Bronisław Zieliński.

W następnych latach strażacy dokonali wyboru kolejnego zarządu jednostki. Nowym prezesem został Leszek Matuszak, stanowisko wiceprezesa powierzono Wiesławowi Herbichowi, a nowym naczelnikiem wybrano Mirosława Taborka. Zarząd ten sprawował władzę w jednostce do 2001 roku, kiedy to podczas kolejnych wyborów nowym prezesem został wybrany Józef La­ment, a naczelnikiem wybrano Konrada Lisińskiego.

Kolejne wybory odbyte w 2006 roku doprowadziły do wyboru na stanowisko prezesa straży w Feliksowie Ryszarda Ga­lubę, naczelnikiem pozostał Konrad Lisiński. Nowy zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych przy budynku remizy, dokonując odnowienia elewacji oraz wnętrza. W tym samym roku po usilnych staraniach władz OSP w Feliksowie udało się doprowadzić do zakupu ze środków jednostki oraz z funduszy gminnych nowego pojazdu bojowego. Tym razem wybór padł na pojazd marki Star 266 GMB. Ochotnicza straż Pożarna w Feliksowie dysponuje obecnie drużyną, która czynnie bierze udział w organizowanych na szczeblu gminnym zawodach sportowo-pożarniczych. Jest także widoczna w życiu codziennym swojego rejonu, stojąc na straży bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i ich gospodarstw, współ-pracując jednocześnie z innymi jednostkami ochotniczej straży na terenie Gminy Malanów.

Tekst pochodzi z książki:                                                                                                  „Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego” autor: Bartosz Stachowiak

Obecnie jednostką kieruje zarząd wybrany w 2016 roku w składzie: Ryszard Galuba – prezes, Konrad Lisiński – naczelnik, Damian Sulej – Zastępca Naczelnika, Andrzej Krystera – Wiceprezes, Weronika Wolska – sekretarz, Przemysław Grabowski – skarbnik oraz Wiesław Herbich – gospodarz.

                                                                                                                  DM

 

 


Pozostałe aktualności