Dziś jest wtorek, 23.07.2019, imieniny Bogny, Sławosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Malanowie » Aktualności » Gminne Historie - Ochotnicza Straż Pożarna w Dziadowicach

Gminne Historie - Ochotnicza Straż Pożarna w Dziadowicach

Gminne Historie - Ochotnicza Straż Pożarna w Dziadowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziadowicach powstała w okresie międzywojennym. Staraniem okolicznych mieszkańców, a w szczególności druha Jafry oraz współzałożycieli w oso-bach: Leonarda Słowińskiego, Bronisława Karolaka, Jana Grzeszczaka, Jana Pokrywieckiego i Stanisława Molka w roku 1936 powołano nową jednostkę strażacką. Na pierwszym posiedzeniu założycielskim został wybrany także zarząd, na czele którego stanął druh Jafra. Cieszył się on dużym zaufaniem strażaków, dzięki czemu mógł pełnić swoją funkcję nieprzerwanie aż do 1939 roku.

W 1939 wybuchła II wojna światowa. Wkraczające wojska i władze niemieckie zakazały działalności wszelkich polskich organizacji. Po pewnym okresie, niektóre organizacje jednak już pod nadzorem okupanta wznawiały swoją działalność. Tak też było ze strażą, która musiała być gotowa do działań nawet w czasie wojny. Po zakończeniu działań wojennych, jednostki straży wznawiały swoją działalność na starych zasadach. Powracali ludzie chętni do pracy. W pierwszych wyborach na stanowisko prezesa dziadowickiej straży wybrano Piotra Króla. Nowe władze musiały skupić się na ważnych decyzjach, które nie zostały zrealizowane przed wybuchem wojny, chodziło w szczególności o budowę nowej remizy strażackiej. W roku 1951 rozpoczęto prace na działce, którą wcześniej zakupiono od obywatela narodowości niemieckiej o nazwisku Firus. Strażnicę budowano dzięki zaangażowaniu druhów strażaków oraz okolicznych mieszkańców. Większość materiałów budowlanych takich jak pustaki wykonywano własnoręcznie. W dniu 12 lipca 1953 roku po dwóch latach pracy zakończono budowę remizy, oddając ją do użytku publicznego nie tylko druhom, ale także mieszkańcom wsi. W tym czasie strażą kierował Stanisław Kopczyński, funkcję zastępcy sprawował Jan Szczęsny. Kolejną ważną datą w życiu jednostki okazał się dzień 7 lipca 1957 roku. Prezesowi straży Kazimierzowi Ryczyńskiemu został przekazany pierwszy wóz bojowy amerykański Dodge. W dwa lata później jednostka w Dziadowicach wzbogaciła się o kolejny pojazd, tym razem był to samochód marki Żuk. Oba pojazdy miały znaczący wpływ na mobilność jednostki, a jednocześnie bardzo ułatwiły jej działalność w czasie prowadzenia akcji gaśniczych we wsi i rejonie. W tym okresie funkcję prezesa pełnił Jan Grzeszczak, a naczelnikiem został wybrany Kazimierz Ryczyński. Z początkiem lat sześćdziesiątych po nowych wyborach do zarządu, funkcję prezesa powierzono Hieronimowi Majcherkowi.

W roku 1961 na stan jednostki została przekazana nowa motopompa. W 1966 roku po wielu staraniach strażacy rozpoczęli budowę zbiornika przeciwpożarowego, którego zasoby wodne zostały wykorzystane już 2 lata później podczas dość poważnego pożaru wsi Dziadowice. W 1967 roku zarząd straży podpisał akt erekcyjny dotyczący uroczystego otrzymania syreny elektrycznej. W tym czasie w skład zarządu wchodzili m.in.: prezes-Stanisław Siepka, naczelnik-Władysław Dzikowski. W kolejnych latach jednostka w Dziadowicach otrzymała beczkowóz. Nowy pojazd przyjął do jednostki prezes Władysław Dzikowski i wiceprezes Jan Ryczyński wraz z naczelnikiem-Janem Taborkiem. Rozrastający się w szybkim tempie tabor strażacki wymusił na zarządzie podjęcie decyzji o rozbudowie remizy. Prace rozpoczęto i zakończono jeszcze w 1974 roku. Powiększono wtedy m.in. salę główną budynku.

Dnia 24 czerwca 1984 roku został sporządzony akt erekcyjny wybudowanego wcześniej zbiornika przeciwpożarowego. W tym czasie zarząd jednostki w Dziadowicach kierowany był przez Władysława Dzikowskiego-prezesa, Bolesława Rusieckiego-wiceprezesa, Jana Taborka-naczelnika oraz zastępcy naczelnika Jana Pokrywieckiego.

W 1996 roku w czasie silnych wichur, jakie przeszły nad okolicznymi miejscowościami, ucierpiało wiele domostw, w tym także dach remizy strażackiej. W czynie społecznym druhowie dokonali wymiany częściowo zniszczonego poszycia dachu na nowe pokrycie eternitowe. Ponadto otynkowano także obiekt od strony zewnętrznej.

Kolejne remonty remizy miały miejsce w 2001 roku, kiedy to dokonano prac remontowych w sali głównej remizy, czego efektem była przebudowa sceny, przez co uzyskano powiększenie sali. Ponadto wymieniono podłogę i wykonano podbitkę sufitową. W tym też okresie doszło do kolejnej zmiany w zarządzie jednostki. Na stanowisko prezesa został powołany Jan Włodarczyk. Jego zastępcą został Mariusz Zając, funkcję naczelnika objął Krzysztof Kowalczyk, a jego zastępcą został Krzysztof Dymarczyk. Kolejne lata działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziadowicach upłynęły na dalszych pracach budowlano-remontowych w otoczeniu remizy. W tym czasie wybudowano pomieszczenia sanitarne, dokonano wymiany stolarki okiennej, dobudowano pomieszczenie gospodarcze niezbędne do poprawnego funkcjonowania kuchni. Przez cały okres działalności jednostki władze straży kładły duży nacisk na ćwiczenia, których celem było podnoszenie sprawności fizycznej druhów. Członkowie straży zawsze mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych na szczeblach gminnych czy rejonowych.

Tekst pochodzi z książki:                                                                                                 „Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego”

autor: Bartosz Stachowiak

Obecnie jednostką kieruje zarząd wybrany w 2016 roku w składzie: Marcin Taborek – prezes, Janusz Włodarczyk - zastępca prezesa, Kazimierz Koralewski - naczelnik, Andrzej Cajdler - zastępca naczelnika, Józef Cajdler – Sekretarz, Sylwester Kaczkowski – Skarbnik, Łukasz Włodarczyk - gospodarz.

                                                                                                                   DM

 


Pozostałe aktualności