Dziś jest wtorek, 23.07.2019, imieniny Bogny, Sławosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Malanowie » Aktualności » Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,

- od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące,

- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji może też ukarać mandatem w wysokości do 500,00 zł., powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem.

Właściciele domów jednorodzinnych nie zdają sobie też sprawy, że jeżeli wykupili ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel nie wypłaci im odszkodowania, jeżeli nie przedstawią mu dokumentów z przeglądów instalacji i z czyszczenia komina.

 

                                                                                                                 ZS

 


Pozostałe aktualności