Dziś jest wtorek, 23.07.2019, imieniny Bogny, Sławosza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Malanowie » Aktualności » X Wojewódzkie Zawody MDP wg CTIF Tuliszków 23.06.2018 - informacje organizacyjne

X Wojewódzkie Zawody MDP wg CTIF Tuliszków 23.06.2018 - informacje organizacyjne

X Wojewódzkie Zawody MDP wg CTIF Tuliszków 23.06.2018 - informacje organizacyjne

Druhny i Druhowie

Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych

Związku OSP RP woj. wielkopolskiego 

- wszyscy –

Prezesi OSP i Opiekunowie MDP OSP

- zakwalifikowanych do udziału 

w X Wojewódzkich Zawodach MDP wg CTIF

 

Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka potwierdza, że X Wojewódzkie Zawody MDP wg CTIF rozegrane zostaną w dniu 23 czerwca 2018 r. na Stadionie Gminy i Miasta Tuliszków przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, ul. Nortowska 1; http://szkola-tuliszkow.pl/ .

 

W związku z powyższym przekazujemy następujące informacje:

  1. Zgodnie z informacją z grudnia 2017 roku przesłaną do oddziałów powiatowych oraz umieszczoną na naszej stronie internetowej i FB przypominamy, że podczas tegorocznej edycji zawodów MDP wg CTIF wiek zawodników na zawodach będzie liczony zgodnie z regulaminem na dzień zawodów głównych (międzynarodowych) czyli na 18.07.2019 r. Zwycięzcy tegorocznych zawodów wojewódzkich będą brali udziału w zawodach krajowych, które planowane są w Licheniu i Koninie (woj. wielkopolskie) w dniach 31 sierpnia do 2 września 2018 r. Dla przypomnienia sposób naliczania wieku zawiera Załącznik nr 2.
  2. Drużyny startują na sprzęcie organizatora. Wszystkie drużyny powinny posiadać własne oznakowania.
  3. Zawody przeprowadzone będą wg Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP1/2010 z 2010 r. (tekst jednolity na stronie internetowej Związku OSP RP - www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy).
  4. Prezesów zarządów oddziałów powiatowych prosimy o dokonanie zgłoszenia wstępnego drużyn MDP, które reprezentować będą oddział powiatowy na zawodach wojewódzkich w terminie do 27.04.2018 r. W zgłoszeniu należy podać dane wyszczególnione na załączonej karcie informacyjnej (Załącznik nr 1.) Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej. Na podstawie zgłoszeń wstępnych na odprawie z Sędzią Głównym, nastąpi losowanie numerów startowych drużyn.
  5. Opiekunowie startujących MDP dokonują właściwego zgłoszenia drużyny przywożąc kartę zgłoszenia (Załącznik nr 3) oraz dane do wystawienia faktury (Załącznik nr 4) na odprawę z Sędzią Głównym zawodów. Załącznik nr 3 należy przedstawić również w sekretariacie w dniu zawodów. Uczestnicy w dniu zawodów muszą posiadać przy sobie legitymacje szkolne celem identyfikacji danych osobowych przez Komisję Sędziowską. Dodatkowo przed zawodami weryfikowane będzie czy dany zawodnik posiada zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (Załącznik nr 5) a w przypadku jej braku nie zostanie dopuszczony do zawodów.
  6. Każda drużyna na zawodach powinna być wyposażona w tablicę o wymiarach 120x50 cm (białe tło, czarne litery) z nazwą drużyny o wysokości liter 12 cm i nazwą powiatu o wysokości liter 8 cm.
  7. Wysokość wpłaty: „Za udział MDP w szkoleniu zgodnie z Regulaminem MDP1/2010” (10 os. + opiekun i kierowca) wynosi 599,99 zł brutto. Wpłatę należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu nr konta: BZ WBK S.A 3/Poznań 40 1090 1359 0000 0000 3501 8491 z dopiskiem „Za udział MDP w szkoleniu zgodnie z Regulaminem MDP1/2010”, w terminie podanym na fakturze. Faktury będą wystawiane w czerwcu na podstawie zgłoszeń właściwych dokonywanych na Załączniku nr 3 oraz danych do faktury wpisanych w Załączniku nr 4.
  8. Opiekunów drużyn zapraszamy na odprawę z Sędzią Głównym zawodów, która odbędzie się 28 maja (poniedziałek) w Tuliszkowie na Stadionie Gminy i Miasta Tuliszków przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, ul. Nortowska 1; http://szkola-tuliszkow.pl/. Początek o godz. 11.00. Ze względów organizacyjnych w odprawie uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby z powiatu. (Załącznik nr 1). Prosimy o punktualne przybycie. Przewidywane zakończenie obiadem około godz. 14.00. Na podstawie zgłoszeń wstępnych na odprawie nastąpi losowanie numerów startowych drużyn. Na odprawę należy zabrać zgłoszenie właściwe – (Załącznik 3) oraz dane do faktury (Załącznik 4). W przypadku nieprzybycia na odprawę ww. załączniki należy przesłać w terminie do 30.05.2018 r. na adres: poznan@zosprp.pl lub fax 61/848-13-91. Nieprzesłanie dokumentów w ww. terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w zawodach.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel.: 61 / 848-13-91,  e-mail: poznan@zosprp.pl 

                                                                                                                   ZS

Żródło: ZOSP


Pozostałe aktualności