Dziś jest piątek, 26.02.2021, imieniny Aleksandra, Mirosława
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Malanowie » Aktualności » Sezon grzewczy - bądź bezpieczny!

Sezon grzewczy - bądź bezpieczny!

Sezon grzewczy - bądź bezpieczny!

Corocznie w sezonie zimowym, w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych lub ich wad, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku odnotowuje pożary w obiektach mieszkalnych bądź przemysłowych. W związku z nadejściem sezonu grzewczego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami pożarowymi spowodowanymi zwiększonym użyciem tego typu urządzeń, apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie naszych gospodarstw domowych przed możliwością powstania pożaru.

Przypominamy o zwróceniu uwagi na prawidłową eksploatację różnego rodzaju grzejników np. elektrycznych czy gazowych, które pozostawione bez dozoru oraz w pobliżu materiałów palnych, takich jak odzież, meble, elementy wystroju wnętrz itp. mogą stać się przyczyną powstania pożaru. Ustawienie tych grzejników bezpośrednio na podłożu palnym może również doprowadzić do pożaru.

Często przyczyną pożaru jest również zwarcie instalacji elektrycznej, spowodowane jej przeciążeniem w wyniku podłączenia dodatkowych urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń.

Pragniemy zwrócić uwagę na właściwą eksploatację i konserwację pieców centralnego ogrzewania. Przypominamy o zachowaniu właściwych odległości składowania opału od pieca oraz zakazie składowania przy palenisku materiałów łatwopalnych.

Wysokie zagrożenie pożarowe stwarza również zły stan techniczny przewodów kominowych, wynikający m.in. z niewłaściwej ich budowy lub braku konserwacji oraz nie usuwania zanieczyszczeń, a także składowanie bezpośrednio przy uszkodzonych przewodach kominowych materiałów palnych typu papier, drewno itp.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Pamiętajmy również o montażu czujek dymu oraz czadu- wczesne ostrzeżenie o wystąpieniu niebezpieczeństwa daje możliwość szybkiej reakcji i uratowania życia i mienia!

Zwracając uwagę na powyższe wskazania, stosując się do zaleceń producentów sprzętu grzewczego, montując czujki dymu i tlenku węgla oraz opierając się na zasadach zdrowego rozsądku, przyczynimy się do zmniejszenia ryzyka powstania pożaru oraz wczesnego ostrzegania w przypadku jego wystąpienia, a tym samym bezpieczniejsze będzie życie i zdrowie nasze, naszych rodzin i naszych współlokatorów.

                                                                                                          ZS

Żródło: KP PSP Turek


Pozostałe aktualności